Användningsområden för UAS tjänster.

Till företag kan UAS tjänsten vara lämplig för dokumentering av ytor och arealer. Inventering av skog samt inspektioner av större byggnader.
Produktion av film till marknadsförings eller produktpresentation. Även mycket användbart media för verksamhetsbeskrivning.

Till mäklaren är detta media otroligt användbart vid marknadsförning av det lite större eller exklusivare objektet.
I kombination med markbunden filmproduktion kan vi åstadkomma en total interaktiv upplevelse av era försäljningsobjekt.

För kommuner/myndigheter och andra verksamheter så som bl.a. besiktningsföretag, energiverk & räddningstjänst kan systemet uppgraderas med kameror för inspektion och besiktningar, då med zoomkamera på 30X optisk zoom. Lämpligt för inspektion och besiktning av utsatta områden då man på ett betryggande avstånd kan utföra arbetet utan att skada egendom, utsätta person eller utrustning för fara.

Värmekamera (FLIR) är en kamera för övervakning av värmeläckage, kryp-ström, sökning av försvunna personer mm.

Även att dessa uppdrag ibland genomförs med helikopter så är fördelen med detta UAS system att vi har möjligheten att komma närmre källan, det är betydligt mer kostnadseffektivt och många gånger är det enklare och snabbare att etablera ett UAS system med kort varsel.

Till privatperson & förening kan med fördel UAS sytemet användas för det där lite annorlunda porträttet, utomhusvigsel, inspektion av egendom, produktion av film för föreningens verksamhet.
I detta avseende är det mest fantasin som sätter gränsen.

Vad ingår i tjänsten?
Oavsett vilken typ av beställare du representerar så är säkerheten ALLTID lika viktig.
Vid all flygning så ingår en områdesbesiktning & flygsäkerhetsanalys.

Eventuella åskådare informeras om säkerhetsavstånd och gällande regler för att delta.

En s.k. storyboard gås igenom på platsen med dig som kund. Viktigt att vid första mötet innan produktionen att samtliga av era önskemål läggs fram för att ett så effektivt arbete som möjligt kan genomföras.

Det är också viktigt att du som kund informerar samtliga som ska delta i produktionen om vad som ska utföras.
Ännu bättre om samtliga berörda kan delta vid ett s.k. produktionsmöte.

Inställd flygning.
Vid några undantag kan flygning komma att ställas in. Detta kan bero på något av följande.

  • Människor eller djur som uppehåller sig på eller invid produktionsplatsen som inte vill eller kan flytta sig.
  • Åska.
  • Kraftigt regn eller snöfall.
  • Allt för starka vindar.
  • Markägare som motsätter sig avsändandet av UAS system på dennes mark.
  • Platsen ligger intill kontrollzon så som flygplats, fängelse, kärnkraftverk samt vissa naturområden.

Vanligtvis så är dessa faktorer oftast eliminerade vid produktionsmötet. Dock kan man inte påverka väder och vind.

För kontakt, ring Tomas Hermann 070-262 02 64

Samtliga priser enligt offert. 

DJI_0239-Redigera
D853770
matrice200series